Nasze filmy na YouTube

Kontakt

 • 25-002 Kielce
  ul. Henryka Sienkiewicza 65
 • tel. +48 796 548 507
 • fax.
 • E-mail: kontakt@siew.org.pl
 • Skype: siew_kielce

Co zrobiliśmy

Od początku działalności tj. od 2010 roku Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód zrealizowało ponad 100 projektów i inicjatyw o znaczeniu międzynarodowym, w których wzięło udział tysiące osób.

Obszary w jakich działamy są bezpośrednio związane z rozwojem współpracy z krajami Europy Wschodniej i dotyczą takich tematów jak: społeczeństwo, przedsiębiorczość, edukacja, ekologia, kultura, historia, media i itp.

Większość projektów zrealizowaliśmy dotychczas na Ukrainie. Było to możliwe dzięki licznym partnerstwom z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i biznesu.
W 2016 roku w Winnicy na Ukrainie rozpoczęliśmy budowę polsko-ukraińskiego centrum współpracy organizacji pozarządowych, szkół i uczelni wyższych, przedsiębiorstw oraz instytucji kultury i otoczenia biznesu.
Dodatkowo w tym samym roku rozpoczęliśmy prowadzenie w Kielcach i Winnicy przedstawicielstw Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Dzięki tym działaniom już dziś dysponujemy na Podolu centrum edukacyjnym i konsultingowym, gdzie stale realizujemy szkolenia, konferencje w ramach międzynarodowych projektów.

W obaszarze naszych działań znalazły się także takie kraje jak Rosja, Gruzja, Turcja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria.

Warto podkreślić, iż liczne nasze pomysły znalazły uznanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Senatu RP i były wspierane w formie odtacji, czy patronatów honorowych. Realizowaliśmy także zadania zlecone przez Ministerstwo Rozwoju, czy Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie.

Od 2010 roku udało nam się zrelizować kilkadziesiąt międzynarodowych projektów, w tym zadań publicznych w takich konkursach jak:

 • Polska Pomoc Rozwojowa (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP)
 • Współpraca z Polonią i Polakami za granicą (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i Senat RP)
 • Współpraca w Dziedzinie Dyplomacji Publicznej (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP)
 • Promocja wiedzy o Polsce (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP)
 • Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP)
 • Polsko - ukraińska wymiana młodzieży (Ministerstwo Edukacji Narodowej RP)
 • Program Młodzież w działaniu (UE, obecnie Erasmus+)
 • i in.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami, które podzieliliśmy na według poniższych kategorii: